Informace pro klienty

MIX

Mixáž je proces, kdy smícháním jednotlivých zvukových složek (stop) vzniká celková skladba. Spadá sem úprava poměrů hlasitosti jednotlivých stop, úprava panoramatu, střih a čištění nahraných stop, lazení intonačních nepřesností zpěváků a aplikace efektů. Abychom se mohli Vaší skladbě věnovat s maximální péčí, budeme ji proto potřebovat rozloženou na jednotlivé audiostopy (tedy zvlášt všechny bubny, nástroje, stopy hlasu atd.). Pokud se u nás chystáte smíchat své dílo, prosím, přečtěte si následující:

  • Pokud je to možné, tyto stopy zbavte všech dozvukových efektů (tedy reverb, hall, delay atd.) a stáhněte jejich hlasitost tak, aby žádná ze stop nebyla přebuzená, tedy její signál se nedotýkal digitálního maxima, kterým je 0 dB a tzv "nelezl do červené". V takovém případě totiž vzniká jev zvaný "clipping", který už není možné při mixáži ze stopy odstranit
  • Odstraňte veškerý processing z master kanálu. Jde o to, aby se do jednotlivých stop nepromítl třeba limiter, nebo ekvalizér, který na master kanálu byl zavěšený
  • Všechny stopy nechte vyexportovat od stejného místa (ideálně několik taktů před začátkem skladby), aby bylo možné je nasadit pod sebe a vše bylo na svém místě
  • Akceptovaný formát je Wave, Aiff | 24 bit | 44,1 kHz, 48 kHz a násobky. V případě nouze přijímáme i rozlišení 16 bit. V každém případě je ale nutné exportovat stopy bez ditheringu
  • Častou nedbalostí je opomenutí přiložení smíchaného náslechu skladby, který je přínosný z toho důvodu, že si skladbu můžeme poslechnout dřív, než ji začneme míchat a pochopit, jakou máte o skladbě uměleckou představu. Dále také tempo v bpm, případně textový dokument se specifickým přáním. Prosím, vytvořte složku či balíček se stopami a nezapomeňte do něj přiložit i tyto náležitosti

MASTERING

Narozdíl od mixáže je mastering delikátní finální úpravou již skvěle smíchaných skladeb. Jedná se také o hlasitostní, frekvenční a panoramatické sjednocení a vyvážení skladeb do nějakého tématického celku (např. alba), nastavení pomlk mezi skladbami. Dle přání zákazníka je možné vybrat pořadí skladeb, vyplnit ISRC kód, CD TEXT a dodání finální CD matrice připravené k předání do lisovny. Pokud se chystáte nechat si udělat mastering svého díla v Rooftopu, mějte na paměti, že:

  • Mastering nikdy nedokáže zachránit špatný mix, proto smíchané skladby dávejte na mastering až ve chvíli, kdy jste se vším naprosto spokojeni
  • První způsob masteringu je dodání jedné stereostopy, jejíž hladina hlasitosti je dostatečně nízká, takže je mezi její nejhlasitější částí a digitálním maximem (0 dB) prostor několik dB. Taktéž prosím dodávejte Váš mix vždy bez master processingu
  • Druhou variantou masteringu je tzv. "stem-mastering", kdy se skladba rozdělí do cca 3 až 4 stereostop (obvykle 1) bicí, 2) basa, 3) zbytek harmonie a 4) hlas), jejichž hladina hlasitosti je dostatečně nízká, takže je mezi její nejhlasitější částí a digitálním maximem (0 dB) prostor několik dB. Taktéž prosím dodávejte Vaše submixy vždy bez master processingu
  • Preferovaný formát přijímaný na mastering je Wave, Aiff | 24 bit | 88,2 kHz nebo 96 kHz, případně 44,1 nebo 48 kHz
zpět nahoru ↑

Rychlý kontakt


Copyright © 2009 - 2024 Rooftop Studios